Во Клиничката болница „Жан Митрев“ беше поставено првото вештачко срце Total Artificial Heart (TAH). Апаратот Syncardia – TAH вештачко срце за третман на глобална- десна и лева коморна слабост се користи кај пациенти со срцева слабост, на кои им е потребна механичка поддршка на работата на десната и левата комора на срцето, обезбедување на адекватна циркулација, како премостување до трансплантација.

Оваа поддршка се користи како мост до трансплантација, кај оние пациенти каде за да може да преживеат до трансплантација е неопходно да им се обезбеди механичка потпора и обезбедување на циркулацијата.