Депресијата зема се поголем замав кај популацијат.

Постојат полесни и тешки форми на депресија. Постои и есенска депресија која не се класира како клиничка депресија.
При есенска депресија организмот реагира на промените во околината(есенските бои, промена на временските услови).
Овој вид депресија не е траен и поминува лесно и брзо.
За време на депресијата се чувствува напнатост, раздразливост, емотивна слабост, изгубена желба за правење работи кои порано сме ги правеле со задоволство.
За полесно да се надмине треба да минувате повеќе време надвор, просториите каде што минувате најмногу време да ви бидат макскмално осветлени со дневна светлина и секако, активности со кои ќе го исполните времето…